Springboard Martech tror vi kunnskap og nettverk er avgjørende for å skape suksess. Vi har derfor tatt initiativ til ettermiddagsseminaret 5x. Vi jobber også med å skape en større martech-konferanse i 2021.