Vi har laget en oversikt over Nordens viktigste martech-selskaper. Vi lister opp selskaper verdsatt til minst én milliard norske kroner.