Velkommen til MartechTalk.io! Et fagnettsted for nordiske martech-selskaper

Sammen er vi sterkere. Det er mye av grunntanken bak nettstedet MartechTalk.io.

MartechTalk er ingen en ordinær nettavis. Nettsiden drives av Springboard Martech som selv jobber med og investerer i martech-selskaper.

– Vårt mål er å skape en fagnettsted for nordisk martech, forteller Ole Martin N. Evensmo, initiativtaker til nettstedet. Han er også daglig leder og hovedaksjonær i Springboard Martech som ble relansert denne våren.

Målet er å øke kunnskapen og kjennskapen til nordiske martech-selskaper. I dag får mange av dem ufortjent lite oppmerksomhet, mener Evensmo.

– Vårt mål er å øke kunnskapen om martech her i Norden, med særlig fokus på nordiske selskaper. Med andre ord skal alt innhold vi presenterer gi leserne verdi, enten i form av inspirasjon, gode råd eller ny kunnskap.